Penningmeester

Frans van der Leeuw

2594153_300

Zelfstandig en onafhankelijk cultureel ondernemer, -lobbyist en
-connector.

Samen met anderen uit de culturele sector ontwikkel ik ideeën en scenario’s en werk die bij bevonden geschiktheid nader uit. Waar mogelijk vestig ik samenwerkingsverbanden met en tussen uiteenlopende culturele partijen en probeer synergie tot stand te brengen. Duurzame netwerken zijn daarvoor essentieel en daarom beweeg ik mij voortdurend in de markt.
Vooral cultuureducatie heeft mijn warme belangstelling en onverdeelde aandacht.

Mijn onvoorwaardelijke actieve betrokkenheid bij Kunst & Cultuur vormen een bewuste keuze en geven invulling aan mijn levensdoel.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter