Onze Missie

Op 5 november 2012 is Stichting Art Generation opgericht. De statutaire doelstelling van de stichting is het organiseren van dansworkshops en uitvoeringen voor een divers publiek van jong tot oud. De Stichting richt zich daarbij nadrukkelijk op cultuureducatie (doceren, stimuleren en begeleiden) en cultuurparticipatie. Het presenteren van professionele uitvoeringen maakt daarvan integraal deel uit. De stichting heeft haar statutaire zetel in Den Haag en richt zich in eerste instantie met haar projecten op Den Haag en directe omgeving.

 

Artistiek leider is Florence Rapati, danseres, choreografe en dansdocente.

Haar klassieke balletopleiding volgde ze aan de Nationale Ballet Academie in Amsterdam, waar ze in 2008 afstudeerde. Naast klassiek ballet werd ze onderwezen in diverse moderne dansstijlen en later verdiepte ze zich in andere stijlen zoals salsa, breakdance, hiphop, acrobatiek en tango, waardoor ze geïnspireerd raakte om nieuwe samenwerkingen te beginnen. Na een aantal stages en werkzaamheden als danseres bij diverse gezelschappen, is zij in 2010 begonnen met choreograferen.

Gezien haar ervaring met diverse cultuur educatieve projecten, acht het bestuur van de stichting haar de aangewezen persoon om als artistiek leider de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken.

 

Isolde Troost, de zakelijk leider, is opgeleid als concertpianiste en heeft noemenswaardige organisatorische ervaring opgedaan binnen de sectoren sales, marketing en educatie. Haar kennis van cultuureducatie behelst zowel professioneel als amateurniveau, welke zij op uitnodiging van zowel de artistiek leider als het stichtingbestuur sinds november 2014 ten behoeve van Stichting Art Generation inzet.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter