Over ons

Stichting Art Generation en doelstellingen

Art_Generation_Logo

Op 5 november 2012 is Stichting Art Generation opgericht.
De statutaire doelstelling van de stichting is het organiseren van dansworkshops en uitvoeringen voor een divers publiek van jong tot oud. De Stichting richt zich daarbij nadrukkelijk op cultuureducatie
(doceren, stimuleren en begeleiden) en cultuurparticipatie. Het presenteren van professionele uitvoeringen maakt daarvan integraal deel uit.

De stichting heeft haar statutaire zetel in Den Haag en richt zich in eerste instantie met haar projecten op Den Haag en directe omgeving.  (zie statuten en uittreksel Kamer van Koophandel)

.Clearflow-11

Initiatiefneemster van de stichting is Florence Rapati, danseres, choreografe en dansdocente.

Haar klassieke balletopleiding volgde ze aan de Nationale Ballet Academie in Amsterdam, waar ze in 2008 afstudeerde. Naast klassiek ballet werd ze onderwezen in diverse Moderne dansstijlen en later verdiepte ze zich in andere stijlen zoals salsa, breakdance, hiphop, acrobatiek en tango, waardoor ze geïnspireerd raakte om nieuwe samenwerkingen te beginnen. Na een aantal stages en werkzaamheden als danseres bij diverse gezelschappen, is zij in 2010 begonnen met choreograferen.

Gezien haar ervaring met diverse cultuureducatieve projecten, acht het bestuur van de stichting haar de aangewezen persoon om als artistiek leider de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken.

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter