Den Haag danst door de Tijd

 Foto 4Den Haag Danst door de Tijd

Den Haag danst door de Tijd is een danseducatieproject, ontwikkeld door Stichting Art Generation voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar.

Het project bestaat uit digitaal lesmateriaal over de dansgeschiedenis in Den Haag, gevolgd door 3 dansworkshops in verschillende dansstijlen en als afsluiting een dansvoorstelling die op een speelse manier de dansgeschiedenis met haar hoogtepunten in Den Haag laat zien.

 

 

 

Aanleiding

Tijdens haar werkzaamheden als danseres, choreografe en dansdocente in Den Haag merkte Florence Rapati dat er weinig kennis over de geschiedenis en ontwikkeling van de dans in Den Haag bij jongeren bestaat, evenals er een gebrekkig besef leeft met betrekking tot de Haagse dansgezelschappen en hun verschillende dansstijlen. Door hier meer duiding aan te geven, hoopt de stichting dat leerlingen, bij een eerste kennismaking met diverse dansstijlen, beter in staat zijn om onderscheid te maken door herkenning en hierdoor meer belangstelling te kweken voor het (Haagse) dansveld.

 

 

Doelstellingen project

-       Jongeren zich een beeld te laten vormen over Foto 2de geschiedenis van de dans in het algemeen, gekoppeld aan de geschiedenis en huidige verschijningsvormen van de dans in de stad Den Haag.

-       Jongeren actief te laten bewegen d.m.v. dans, waarbij de cognitieve ontwikkeling en het zelfvertrouwen m.b.t. en de mogelijkheden van non- verbale communicatie worden gestimuleerd. Ritmische ontwikkeling.

-       D.m.v. een presentatie de jongeren zonder woorden te laten optreden voor de klas, waardoor andere communicatie mogelijkheden bewust worden gemaakt.

-       Samenwerking tussen een aantal leerlingen met professionele dansers in een voorstelling voor publiek.

-       D.m.v. een laagdrempelige voorstellingen in het wijktheater, leerlingen en familie en vrienden  te bereiken en zo een nieuw en breed publiek voor de dans te creëren en een –wellicht- eerste kennismaking met theaterbezoek.   

-       Jongeren kennis laten maken met geschoolde danskunst als klassiek ballet en moderne dans door een brug te leggen via ongeschoolde danskunst wat jongeren “cool” vinden zoals breakdance/ hip hop.

 

Artistieke inhoud van het programma

Educatief programma:

Het educatieve programma bestaat uit een deel theorie en een drietal workshops.

Het theoretische gedeelte bestaat uit lesmateriaal dat ontwikkeld wordt door stichting Art Generation. Het behelst een aantal vragen in de vorm van zoekopdrachten op internet die de bedoeling hebben om de leerlingen een beeld te geven van de ontwikkeling van de dans, met name binnen de stad Den Haag, vanuit geschiedkundig opzicht. Het lesmateriaal wordt gescheiden in 2 niveaus; HAVO/VWO waar meer opdrachten aan te pas komen, en VMBO waar meer materiaal aangeleverd wordt om te bekijken en te ondergaan.
Daarnaast worden de leerlingen bekend gemaakt met bestaande dansinstellingen en gezelschappen in de stad en wat daarvan de geschiedenis en functie is. Ook komen hierbij de verschillende bestaande dansstijlen aan bod: klassiek ballet, moderne dans, jazzdans, breakdance en hiphop.

 

Workshops:

Foto 3

Nadat het lesmateriaal met de docent is doorgenomen, bezoekt een dansdocent, die gespecialiseerd is in meerdere dansstijlen, de school. Deze laat het verschil zien tussen geschoolde danskunst (zoals klassiek ballet en moderne dans) en ongeschoolde danskunst (zoals hiphop en breakdance). Daarop volgen de workshops van ieder één uur verspreid over drie dagen. Elke groep krijgt drie keer een workshop van een uur. In overleg met de scholen en afhankelijk van de beschikbare tijd zullen het drie opeenvolgende dagen zijn of verspreid over drie weken.
Gedurende de eerste workshop laat de dansdocent een klein voorproefje zien wat de leerlingen later in de eindvoorstelling terug gaan zien. Aansluitend wordt het lesmateriaal op een speelse manier met de leerlingen doorgenomen om te zien welke facetten uit het lesmateriaal de meeste indruk hebben gemaakt en of er nog vragen zijn.
Vervolgens is er een half uur de tijd om voor het eerst zelf kennis met beweging te maken: opwarming in een kring, nadoen van bewegingen op muziek, zelf een ritme maken door gebruik van handen en voeten, eindigend met een
battle waar de leerlingen hun eigen bewegingen kunnen tonen.

De tweede workshop begint weer met een opwarming in een kring, waarbij bijvoorbeeld door een beweging door te geven aan de persoon naast je ook wordt gelet op samenwerking. Daarna gaan de leerlingen in kleinere groepen een stukje choreografie leren waarna ze zelf inspraak hebben om er hun eigen dans van te maken.

De derde workshop zal ook weer beginnen met een korte opwarming waarna er meteen verder wordt gewerkt aan het stukje choreografie dat terugkomt in de eindvoorstelling.
Aan het eind presenteren de groepen zich aan de overige leerlingen. Daarna zal besproken worden welke leerlingen mee mogen doen met de eindvoorstelling, samen met de professionele dansers.

Tijdens de workshops zal er ook gefilmd worden, met de bedoeling hiervan een “the making of..” video te maken die aan de scholen wordt aangeboden bij wijze van herinnering. De aanwezigheid van een camera leidt vaak tot een hogere motivatie bij de leerlingen. Uiteraard wordt hiervoor vooraf toestemming gevraagd.

 

Eindvoorstelling “ Mirror of Time”

De voorstelling zal de ontwikkeling van dans in de loop der tijden tonen, van hofdans tot breakdance, en zal geïllustreerd worden met animatiebeelden van Den Haag uit de periodes waar het Foto 5verhaal de toeschouwer mee naartoe neemt. Het verhaal wordt gepresenteerd door een verteller, gedanst door zes dansers en muzikaal begeleid door een ensemble bestaande uit vier muzikanten. De tijdens de workshops geselecteerde leerlingen participeren gedurende deze eindvoorstelling met een korte choreografie.

De verteller, of ook wel `De Tijdgeest`, neemt de jongeren (die zijn uitgekozen op de deelnemende scholen) uit het heden mee terug naar het verleden. Zo begint het stuk met een tableau vivant uit de tijd van stadhouder Willem III.

De Tijdgeest laat Den Haag zien in de verschillende tijdsperiodes waarbij de volgende dansstijlen aan bod komen: barokdans, romantisch ballet, neoklassiek ballet, moderne dans, jazz, tango, Indonesische dans en breakdance.

Al deze dansstijlen worden aan de geschiedenis van Den Haag gekoppeld en door de animaties met afbeeldingen van Den Haag uit de tijd van de betreffende dansstijl, krijgt het publiek een duidelijk beeld geschetst van de ontwikkeling. De tango is naast de meest voorkomende dansstijlen uit de balletgeschiedenis bewust gekozen omdat onze kersverse Koningin Máxima ons daarmee verbindt. Den Haag wordt ook wel de “weduwe van Indië” genoemd en daarom zal ook de Indonesische dans zeker niet ontbreken in dit verhaal.

De choreografie van deze dansen is grotendeels ontworpen door Florence Rapati. Gastchoreografen Pallas van der Kroft-Sluyter en Irene van Zeeland creëerden ook een choreografie (moderne dans duet en moderne dans groepsstuk).

Voor de dansstijlen die een aantal dansers niet geleerd hebben tijdens hun opleiding, zoals bijvoorbeeld barokdans, tango en Indonesische dans, hebben de dansers hiertoe speciale masterclasses gevolgd bij in die stijlen gespecialiseerde professionele dansers.

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter